Bersinergi Mencapai Tujuan Melalui Strategic Camp

Seluruh pimpinan unit kerja, badan, lembaga, dan juga fakultas di Universitas Kristen Maranatha berkumpul di Exhibition Hall, Gedung B untuk mendapatkan arahan mengenai perancangan anggaran kerja tahunan. Acara yang bertajuk …

Coffee Morning – Menerapkan Iman dalam Profesi

Kegiatan Morning Coffee pertama di tahun 2019 diadakan pada 12 Februari 2019 bertempat di Ruang Paulus, Gedung Administrasi Pusat lantai 4 oleh Badan Pelayanan Kerohanian Universitas Kristen Maranatha dengan tajuk …

Hidup Kudus Dihadapan Tuhan melalui Seminar Youth Revival

Pada tanggal 8 Februari 2019, Direktorat Kemahasiswa bersama dengan Badan Pelayanan Kerohanian telah melaksanakan kegiatan Seminar Youth Revival dengan mengambil tajuk “Reaching Highest”. Seminar yang dilaksanakan di Ruang Auditorium Prof. …